PARKERING LANGS TORPVEIEN

Skogholt inntil Torpveien vurderes omdisponert til parkeringsplass…