PÅBYGG – HOVEDHUS

Utbedring av eksisterende hovedhus står for tur.

– Drenering
– Påbygg av soverom og bad i 2 etasje mot Nord.
– Påbygg av vinterhage/TVstue 1 og 2 etasje mot Syd

Hovedhus-1