TOMTER VEST MOT RAVEIEN

24 mål skog er planlagt om-regulert og utviklet til boligtomter.