PRODUKSJON

Gården har 242 mål dyrket mark (kornproduksjon)

Det produseres også gress/beite til Islandshestene på gården.

Kasjmirgeitene har 1 mål tumleplass med gressbeite.