Oxine® – Desinfisering

OXINE er Natriumkloritt [NaClO2] som leveres i form av en 2% løsning.

Det er et svært effektivt desinfiseringsmiddel som er miljøvennlig, det er ikke giftig i brukerkonsentrasjonen og etterlater seg ikke farlige restprodukter på de flater som behandles. Restproduktet er svært små mengder med klorbaserte salter som blant annet koksalt.
European Hygiene Tech har derfor fått tillatelse av Mattilsynet til å benytte OXINE innen næringsmiddelindustrien, og av Folkehelseinstituttet til desinfisering av drikkevann.


I aktivert form er Oxine et ekstremt effektivt desinfiseringsmiddel som selv ved svært lave konsentrasjoner, i løpet av sekunder, dreper mer enn 99,99 % av de mest vanlige bakterier, sporer og virus.


Det som i første rekke skiller OXINE fra andre desinfiseringsmidler er at den svært effektivt løser opp biofilm som i de fleste tilfeller er der bakterier utvikler seg og derfor blir kimene til forurensningene. Ved å tilsette OXINE i tilførselsvannet vil man få renset rørene innvendig for biofilmen, og alle bakterier som skjuler seg i den, for eksempel Listeria, Legionella, E.coli osv. Bakteriene vil ikke bli immune mot desinfiseringsmiddelet pga. at bakteriens cellemembran sprenges av oksygenet i løsningen. Brukerne trenger derfor ikke å veksle mellom 2 eller flere produkter for å kunne opperettholde effektiviteten i desinfiseringsprosessen.


Noen bruksområder for Oxine®

DYREVELFERD
LANDBRUKMILJØDESINFISERING
VANNBEHANDLINGBASSENG & BOBLEBADSHIPPINGHOTELL & CRUISE
BRYGGERIFISKERIKYLLING & EGGRØDT KJØTT
Noen bruksområder for Oxine® & BioVex®

Overflatebehandling innen næringsmiddelindustrien

Før behandling må flaten rengjøres så alle flekker og urenheter er fjernet. Oppløsningen sprayes på fra en vanlig trykkbeholder med en sprøyte som har en fin dusj. Løsningen lar man bare bli liggende. På grunn av at den desinfiserende komponenten er i gassfase vil gassen kunne trenge inn i små sprekker og utilgjengelige områder på maskiner og overflater.

For desinfisering av kniver og andre redskaper eller maskindeler separat kan de legges i et bad med Oxine over natten, for så å skylles av med tilførselsvann som har en konsentrasjon med Oxine på mindre enn 5ppm.

Ønsker du tilbud på desinfiseringsanlegg, eller bare mer informasjon? Send oss en mail eller ring oss!

Les hva European Hygiene Tech skriver om desinfisering og koronaviruset !