KORNPRODUKSJON

Vestre Thuve Gård drifter 240 000 m² dyrket mark.

Forpakter i perioden 2014 – 2024 er Espen Revfem.

Arealet benyttes primært til kornproduksjon.


Vis større kart