Gress – Høy til hestefor

30 mål sør for Torpveien benyttes til produksjon av høy til hestene på gården.

Vi importerer også kvalitetshøy